top of page
BuddhaBrain_PublicationDesign_Cover

Buddha's Brain

book cover

Client

Samanta

Work

Publication design
Book covers

Buddha's Brain là cuốn sách đầu tiên trong tuyển tập của Tiễn sĩ Rick Hanson, nhà tâm lý học & thực hành thiền người Mỹ, tác giả nhiều đầu sách bán chạy nhất do tạp chí The New York Times bình chọn. Bộ sách lý giải mối quan hệ giữa khoa học và Phật giáo: thay đổi não trạng  để đạt được hạnh phúc. 

Buddha's Brain is the first of the trio of books written by Dr. Rick Hanson – an American psychologist, a meditation practicer, and The New York Times best-seller-books author.  The books explain religious beliefs by the scientific language and help readers pursuit internal peace, happiness through science-based practices.

Artboard 1 copy 4.png

Chân như là thực tại thường hằng, bất biến, an tịnh, 

tượng trưng bằng một vòng tròn

không đầu, không kết.

 

Suchness is represented by the circle.

No begin, no end.

It is the symbol of perfection, true and highest.

Artboard 1.png

Concept

Một trong những khái niệm quan trọng trong đạo Phật là "Chân như", trạng thái cao nhất của sự thông thái, vĩnh cửu, sự thật duy nhất, sự tự chủ, giản đơn và thuần khiết nhất. Thiết kế bìa của tuyển tập đều được phát triển trên concept hình tròn Chân Như để xâu chuỗi thành một mạch truyện liên kết và thống nhất.

One of Buddhism's central concepts, thusness/ suchness shows the highest wisdom, represents true knowledge. It is eternal, the only truth, its own self-being, and the purest simplicity; it is invigorating, immutable, free,... The trio's cover is based on the circle concept, to form a strong, unified theme & a thorough story.

Buddha's Brain

01.

Quyển sách đầu tiên nghiên cứu về hạnh phúc thông qua việc phân tích khoa học những bộ não phật, hay những vị thiền sư có thân và tâm an lạc nhất thế giới. 

The first book dove deep into explaining happiness through medical & science-based studies on the brains of the monks. 

Những đường tròn xoắn ốc trích từ 32 tướng tốt của Đức Phật.

​Não trái bao hàm những niềm tin tôn giáo.

 

Inspired by Buddha's hair locks – one of his "32 Signs of a Great Man",  the left brain shows religious belief, teaching words, Dharma.

​Hoa văn mô tả bộ não con người dưới góc nhìn khoa học.

Não phải lý giải vạn sự qua 

lý luận và góc nhìn hiện đại.   

The pattern represents the human's brain, the scientific one. This side displays a modern, logical approach to the matter.

Resilient

02.

Trong cuốn sách thứ hai, tính Nhẫn là trọng tâm. Nhẫn được xây dựng từ sức mạnh tự tâm, lòng từ bi và hoan hỉ, là trụ cột vĩnh hằng cho sự an lạc, hạnh phúc từ trong ra ngoài.

The book shows it’s vital to grow strengths inside like self-worth, patience, kindness, and joy: the foundation of lasting well-being in a changing world.

​Hình cầu tượng trưng cho trạng thái vững chải khi vượt qua đủ thứ biến cố từ bên ngoài.

 

Hình cầu cũng là hình dáng chịu lực tốt nhất, truyền lại một phản lực mỗi khi bị tác động vào, tượng trưng cho tính "Nhẫn".

Scientific facts – an object by withstands enough impacts will end up with an almost sphere-like shape through time.

A sphere, hence, is the best shape to endures external pressure, by spreading the attacking forces out, which well wrapped up "resilience".

Just one thing

03.

Sau những lý luận chuyên sâu về hạnh phúc dựa trên nền tảng khoa học, cuốn thứ ba gợi mở từng bước để đạt tới trạng thái này.

After thoroughly setting for 'what is happiness', the third book lays out a handful of practices that step-by-step to achieve it.

​" Thập mục ngưu đồ" tương ứng với hành trình hành đạo của một người phát nguyện đạt tới giác ngộ. 

​Những vòng tròn chuyển sắc từ đen sáng tinh khiết tượng trưng cho hành trình bức phá từ lề lối cũ để đạt tới hạnh phúc. 

Inspired by an old Buddhism's Ten Ox-Herding Pictures insinuates a practitioners' journey towards enlightenment.

 

The small circles, transforming from black to transcendent, signify a gradual progression of breaking through the usual pattern to reach happiness.

bottom of page