Hiểu khách hàng tiềm năng Find your ideal customer

It only takes under 2 hours and hopefully 3 rounds of our Gin & Tonic to get you a broader, more intriguing picture of your ideal customer.
Hiểu khách hàng tiềm năng   Find your ideal customer

Time & Venue

9 more dates
Dec 17, 4:00 PM – 6:00 PM
Jodric Studio, 92A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Agenda

In less than two hours and three rounds of Gin & Tonic, we will assist you in the following steps:

  • Practice a simple method to identify and categorize the targeted customer groups.
  • Layout the big picture to help you systematize your understanding of the most ideal group.
  • Outline the next steps of what you should do to know more about your customer needs and explore new opportunities.

Buổi thảo luận bao gồm các bước sau:

  • Áp dụng một phương pháp đơn giản (bằng những lá bài) để anh chị có thể phân loại các nhóm khách hàng tiềm năng.
  • Hệ thống lại những thông tin chúng ta đang có để vẽ ra một bức tranh tổng thể về nhóm có tiềm năng nhất.
  • Đánh giá lại những điều chúng ta hiểu về khách hàng. Từ đó xác định những việc nên làm tiếp theo để hiểu họ hơn, tìm ra thêm cơ hội bán hàng.