top of page

Hiểu khách hàng tiềm năng / Find your ideal customers

Applying our entertaining method to find your ideal customer under 2 hours (or less than 3 rounds of our legendary Gin & Tonic).

Registration is Closed
See other events
Hiểu khách hàng tiềm năng / Find your ideal customers
Hiểu khách hàng tiềm năng / Find your ideal customers

Time & Venue

Jun 11, 2021, 4:00 PM – 6:00 PM

Jodric Studio, 92A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Agenda

Buổi thảo luận bao gồm các bước sau:

  • Áp dụng một phương pháp đơn giản (bằng những lá bài) để anh chị có thể phân loại các nhóm khách hàng tiềm năng.
  • Hệ thống lại những thông tin chúng ta đang có để vẽ ra một bức tranh tổng thể về nhóm có tiềm năng nhất.
  • Đánh giá lại những điều chúng ta hiểu về khách hàng. Từ đó xác định những việc nên làm tiếp theo để hiểu họ hơn, tìm ra thêm cơ hội bán hàng.

In less than two hours and three rounds of G&T, we will assist you in the following steps:

  • Practice a simple method to identify and categorize the targeted customer groups.
  • Layout the big picture to help you systematize your understanding of the most ideal group.
  • Outline the next steps of what you should do to know more about your customer needs and explore new opportunities.

Share This

bottom of page