top of page
Frissta_BrandIdentity_Packaging_Cover

Frissta

Client

Frissta

Work

Brand development
Brand identity design
Sales & marketing materials design
Packaging design

Frissta là thương hiệu thuần Việt, nhưng bán món rất Tây. Để giúp thương hiệu củng cố định vị và cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nhập khẩu, Jodric chọn định hướng thiết kế khác biệt cho hệ thống bao bì và chiến lược Marketing. 

Born as a 100% Vietnamese brand, but Frissta sells very Western dishes. To help them directly compete with imported brands, we came up with a new approach to the packaging system as well as a marketing strategy.

Frissta_Logo-03.png
Frissta_PackagingDesign

Frissta Pizza

Để củng cố định vị thương hiệu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm nhập khẩu, chúng tôi đề xuất định hướng thiết kế cũng phải "Tây". Nếu chỉ nhìn lướt bên ngoài bao bì, người mua sẽ không nghĩ đây là hàng Việt Nam. Hình ảnh phải đẹp trau chuốt chụp từ sản phẩm thật – không trang trí thêm như kiểu mì tôm. Đó cũng là tinh thần mà Frissta cam kết về chất lượng với khách hàng.

To strengthen the brand positioning, we proposed the design direction must somehow not give any hint about a Vietnamese product just by skimming through the packaging. The product shooting must be beautifully polished from the actual dishes - no additional topping decorations similar to the instant noodles. That is also the commitment from Frissta on product quality and customers' satisfaction.

Frissta_Logo-04.png
Frissta_Packaging

Frissta Casa

Thống nhất nhận diện thương hiệu và điều chỉnh toàn bộ hệ thống bao bì là bước chuẩn bị nền tảng cho việc triển khai chiến lược truyền thông của Frissta. Ngoài dòng sản phẩm pizza đông lạnh, Jodric tham gia cùng Frissta phát triển thêm nhánh thương hiệu Frissta Casa. Là dòng thức ăn MRE, meal ready to eat, bao gồm nhiều món ăn cả Âu lẫn Á, bán trong các cửa hàng tiện lợi.

Unifying the brand identity and refining the entire packaging system was the foundation of Frissta's communication strategy. In addition to frozen pizzas, Jodric joined Frissta to develop a subsidiary brand called Frissta Casa. It's an MRE –meal ready to eat– line which includes many dishes from Western to Asian style. Sold in convenience stores.

Frissta_Packaging_Shooting
Frissta_Packaging_Shooting
bottom of page