top of page
Vereno_BrandIdentity_Naming_cover

Vereno

Client

Vereno

Work

Naming and brand development
Brand identity design
Sales & marketing materials design

Vereno thuộc dự án Tổ quan tổng hợp Yên Bình, với quy mô hơn 8.000ha cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 36km về hướng Bắc. Vereno đề cao các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, sử dụng công nghệ cao và các sản phẩm thân thiện với môi trường trong mọi yêu cầu về quy họach, thiết kế kiến trúc, xây dựng, và vận hành. 

Vereno belongs to the Yen Binh Complex – an over 8,000 ha project located 36 km North of Hanoi. Vereno had always emphasized the criteria of energy saving, emission reduction, high technology, and environmentally friendly products in all requirements from planning, architecture design, construction, and operation.

Vereno_BrandIdentity_Naming_FibonacciSequence
VER_logo_200610.png

Jodric đề xuất sử dụng đường cong được vẽ ra từ dãy số Fibonacci, còn gọi là tỉ lệ vàng mà chúng ta thường thấy trong tự nhiên như nhuỵ họa, vỏ ốc. Brand icon đại diện cho tinh thần sử dụng công nghệ (dãy số Fibonacci) để tạo nên môi trường tự nhiên hài hoà (hình ảnh đóa hoa nở rộ).

Jodric suggested using the golden ratio curve (drawn from the Fibonacci sequence) combined to create the pattern that we often see in nature such as flowers, spiral shell. The brand icon represents spirit of the project, using the technology (the Fibonacci sequence) to create a harmonious natural environment (blooming flower).

bottom of page