top of page
1960PresidentialClub_BrandIdentity_Cover

1960
​Presidential Club

Client

1960 Presidential Club

Work

Brand identity design
Digital design
Sales & marketing materials design
Publication design
Advertisement development

Nhà hàng 1960 Presidential Club được thiết kế như một ốc đảo yên tĩnh, nhìn xuống toàn cảnh dinh Độc Lập. Để truyền tải âm hưởng hoài cổ và sang trọng của nhà hàng, Jodric triển khai bộ diện thương hiệu đơn giản chú trọng vào chất liệu và màu sắc. Jodric cũng tham gia phát triển ý tưởng sản phẩm và kế hoạch kinh doanh, xây dựng  chiến dịch marketing, hỗ trợ thiết kế toàn bộ tài liệu truyền thông và hỗ trợ bán hàng.  

1960 Presidential Club locates on the rooftop, gazing the stunning view of the Independence Palace. Aligning with the exquisite and nostalgia vibe its interior, we exploited a simplistic brand identity focused solely on materials and color schemes. Jodric also supported to develop the product strategy, marketing campaigns, and designed all the marketing collaterals and sale materials.

1960PresidentialClub_Photo
1960PresidentialClub_Photo

Kiến trúc độc đáo, sang trọng của Dinh Độc Lập chính là nguồn cảm hứng cho toàn bộ thiết kế nội thất. Hệ lam bao bọc mặt chính cách điệu từ thân trúc của Dinh được chuyển thành những lam gỗ phân tách không gian. Sàn đá rửa chạy ron đồng chi tiết. Tủ, ghế, bàn ăn, hay khu vực tiếp tân đều được thiết kế với nỗ lực tạo được một không giản phảng phất phong vị Sài Gòn những năm 60. 

Trên tinh thần đó, Jodric triển khai một hệ thống nhận diện thương hiệu đơn giản, nhưng chú trọng vào chất liệu và màu sắc. Không thiết kế cầu kỳ, nhưng người xem sẽ cảm được goût của người chủ khi cầm trên tay bất cứ ấn phẩm nào.

The unique and elegant architecture of the Palace is the inspiration for the entire interior design concept. The stylized bamboo-like facade from the Palace was transformed into wooden partitions. Stone-washed floor finished with detail bronze stripes. Made to measure cabinets, chairs, tables, and the reception was redesigned to bring the subtle charm of the Saigon 60's back to life.

Aligning in that rhythm, Jodric developed a simplistic brand identity solely focused on materials and color scheme. The focal point was not on the sophisticated design, yet the viewer must feel the owner's sense of style when holding any publication.

Logos_200507-114.png
bottom of page