top of page
Celadon_DiamondPrecinct_Branding&Naming

Diamond Precinct

Client

Gamuda Land / Celadon City

Work

Brand naming & development

Brand identity design

Năm 2017, Gamuda Land tìm kiếm một agency để tư vấn phát triển tên gọi và nhận diện cho các dự án thuộc phân khu cao cấp nhất tổ hợp Celadon City của họ ở phía Tây Sài Gòn. Jodric là đơn vị được chọn. 

 

In 2017, Gamuda Land was looking for a branding specialized consultant agency to join developing their latest, most luxurious precincts – locating inside the residential complex in the West of Saigon. We're honor to grand that opportunity. 

Celadon_DiamondPrecinct_Branding&Naming

The opportunity

Mục tiêu đầu tiên là định vị dự án mới là sản phẩm cao cấp, giá cao nhất trong các dự án thuộc Celadon City. Mục tiêu thứ hai là phát triển nhận diện mở rộng cho từng phân khu của dự án.

Their objectives were, first to position the new precinct as their highest price, premium product among all of the existing ones in the complex; second to develop an extension for its components.

CEL_Logo_Workshop.png

The workshop

Jodric tổ chức một buổi workshop dựa trên phương pháp Design Thining để khách hàng hiểu và tham gia vào quy trình suy nghĩ. Buổi workshop giúp Jodric nhanh chóng xác định được thách thức của dự án và hiểu mong đợi  thực sự của khách hàng. Cách làm việc tận dụng được nguồn lực của cả hai team thay vì ngồi tranh luận trên một giải pháp đã hoàn thiện.

We hosted a workshop to involve the client in the

thinking process. The workshop applied the Design Thinking approach, which helps us precisely pinpoint the true challenges yet align the board in terms of expectation. This method utilizes group synergy rather than combating over a polished, final design.

Celadon_DiamondPrecinct_Workshop
Celadon_DiamondPrecinct_LogoMood
Celadon Diamond Alnata.png
Celadon_DiamondPrecinct_Brilliant_LogoMood
Celadon Diamond Brilliant.png
Celadon_DiamondPrecinct_Centery_LogoMood
Celadon Diamond Centery.png
Celadon_DiamondPrecinct_LogoMood
bottom of page