Celadon_DiamondPrecinct_Branding&Naming

Dimond Precinct

Client

Gamuda Land / Celadon City

Work

Brand naming & development

Brand identity design

Jodric tham gia tư vấn đặt tên và phát triển phân khu cao cấp nhất Diamond, thuộc tổ hợp dự án Celadon City. Tên gọi mới được lồng ghép trong câu chuyện về nguồn gốc của các viên kim cương quý giá nhất, phân biệt đặc tính quy hoạch kiến trúc, chức năng và giá trị của từng khu.

 

Jodric set brand development and naming for the most luxurious Diamond precincts of the Celadon City. The names incorporate the story behind the legendary diamonds,  perfectly reflect the architectural planning, functionality, and value of each section.

Celadon_DiamondPrecinct_Branding&Naming

The opportunity

Năm 2017, Celadon tìm kiếm một agency giúp tư vấn  phát triển nhận diện cho dự án mới toạ lạc tại khu dân cư ở phía Tây Sài Gòn.​ Mục tiêu thứ nhất là định vị dự án mới là sản phẩm cao cấp, giá cao nhất trong số tất cả các dự án trong khu vực. Mục tiêu thứ hai là phát triển nhận diện mở rộng cho từng phân khu của dự án.

In 2017, Celadon was looking for a branding specialized consultant agency for developing their new, most luxurious precinct – locating inside the residential complex in the West of Saigon. Their objectives were, first to position the new precinct as their highest price, premium product among all of the existing ones in the complex; second to develop an extension for its components. And Jodric was thrilled to join.

Celadon_DiamondPrecinct_Workshop

The workshop

Để tận dụng chuyên môn của cả 2 bên và làm rõ kỳ vọng về kết quả, Jodric tổ chức một buổi workshop để khách hàng cùng tham gia và hiểu cách làm việc, cách suy nghĩ của Jodric và phân tích ưu nhược điểm của từng giải pháp đưa ra. Buổi workshop đã giúp chúng tôi nhanh chóng xác định được thách thức của dự án và rút ra nhu cầu thực sự của khách hàng bằng phương pháp Design Thinking. Phương pháp này cho chép chúng tôi làm việc, tư vấn, hỗ trợ khách hàng thay vì tranh luận với nhau trên một giải pháp đã hoàn thiện.

To align our expectations and make use of both parties' expertise, Jodric hosted a workshop where we involved the client in the

thinking process, narrated our thoughts then showed them the suggested solutions with pros/cons analysis. The workshop applied the Design Thinking approach, which helps us  precisely pinpoint the true challenge of the project and draw out the real needs from the client quicker. This method allows us to work, advise, support the client rather than combating over a polished , final design.

Celadon_DiamondPrecinct_LogoMood
1/1
Celadon Diamond Alnata.png
Celadon_DiamondPrecinct_Brilliant_LogoMood
1/1
Celadon Diamond Brilliant.png
Celadon_DiamondPrecinct_Centery_LogoMood
1/1
Celadon Diamond Centery.png
Celadon_DiamondPrecinct_LogoMood
1/1