19c06f123286359.60ebf418d72e7.jpg

Chuk Chuk

Client

Kido Group

Work

Brand naming & development

Brand identity design

Packaging design

Cart design

Sales & marketing materials design

Chuk Chuk là một trong những dự án thú vị chúng tôi phát triển trong năm 2020.  Một chiến lược xuyên suốt ngay từ giai đoạn đầu của dự án, từ phát triển tên gọi, thiết kế nhận diện thương hiệu đến thiết kế bao bì và POSM. Chúng tôi đã thực sự đồng bộ với đội ngũ chiến lược của khách hàng để hoàn thành dự án này.

 

In 2020, Chuk Chuk was one of the most exciting projects we were involved in. From naming to branding, packaging to POSM designing, all are parts of a cross-cutting strategy in the early stages of the project. We were really in sync with the client's strategic team to complete this project.

CHUK_WebPort_Divider_211026-01.jpg

Stepping into any project, framing the right problems to solve is way prior for us beyond visuals & aesthetic aspect. Assisting Kido to "picking a right fight" is more crucial.

Bắt tay vào dự án, Jodric nhận thấy vấn đề mà chúng tôi và Kido cần giải quyết lớn hơn một cái tên "hay" và một bộ nhận diện "đẹp"; mà đó là việc chọn đúng "sân chơi".

Customer.png
Cup_01.png
Chart.jpg
CHUK_WebPort_Divider_211026-02.jpg

We're all creative, not just agency. That's why we always push ourselves a bit further to develop tools & activities to engage our client in the thinking process & synergize the group thinking.

Jodric tin rằng ai cũng sáng tạo, Đó là đọng lực để chúng tôi luôn bắt mình "rảnh rỗi" để chế công cụ giúp khách hàng tham gia vào guồng sáng tạo & tận dụng hiểu biết của họ.

Process.jpg
process.gif
CHUK_WebPort_Divider_211026-03.jpg

"Chuk Chuk" is the combination of "Tuk Tuk" & "Chút chút" that claims the product offers & Kido's vision. While "Tuk Tuk" stand for mobile carts found anywhere, "chút chút" means little, signifies the abundant choices in the menu.

Cái tên gói gọn tinh thần của sản phẩm và mong muốn của Kido. Kết hợp của "Tuk tuk" - những chiếc xe lưu động đi khắp mọi ngõ ngách và "chút chút" - nét vui tươi dí dỏm và cũng bật mí menu đa dạng của thương hiệu.

42fd04123286359.60ec27035145d.gif
29630d123286359.60ec2c4e2f694.gif
7a1729123286359.60ec0f0e1ad38.png
8e90ea123286359.60ec0f0e1a535.png
4db0a3123286359.60eeafda69a9b.gif
CHUK_WebPort_Divider_211026-04.jpg
Cart.png
4e1f8f123286359.60ec27034fcf2.png