Circo mood.png

cirCO

Client

cirCO Co-working Space

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design

Interior decoration

Jodric cùng cirCO điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu sẵn có theo định hướng thân thiện và năng động hơn. Jodric phát triển hệ thống icon tươi sáng từ những đốm tròn cơ bản để truyền tải tinh thần và hiệu ứng cộng đồng: cống hiến cá nhân làm nên sức mạnh tập thể.

cirCO sat with us to reinforce their existing brand identity with a more active, friendlier, and happier feel. Our approach is to bespeak the community spirit — a collective power formed by individuals' dedication — through dynamic, collaborative icons.

8fe0ea71486561.5bc83fe331559.gif
CirCO_Animation 2.gif
Animation.gif

Giải pháp mà Jodric đề xuất là phát triển một hệ thống icon, với ý nghĩa nhấn mạnh sức mạnh của tập thể được hình thành từ sự cống hiến của mỗi cá nhân – đó là tinh thần mà cirCO mong muốn đem lại cho khách hàng tham gia vào cộng đồng những doanh nghiệp SME và các nhóm startup.

The solution Jodric proposed was to develop a system of dynamic icons, which emphasized the power of a collective formed by dedication of individuals – that is the spirit and at the same time the most significant challenge that cirCO commits to bring to customers, build an active community for SMEs and start-up teams.

CIR_BrandGuide_Master-46.jpg

Logo chính thức được dùng cho biển hiệu, các văn bản hoặc ấn phẩm tạm gọi là "nghiêm túc". Đối với các ứng dụng sử dụng nội bộ, quà tặng, trang trí bên trong văn phòng, các trang mạng xã hội, tùy tình huống mà thay thế bằng các logo có icon bên trong. Mục đích là tạo ra tính tương tác với người xem, nhẹ nhàng, vui vẻ, sáng tạo nhưng trong một khuôn khổ nhất định.

The primary logo is used for signage, documents or so-called "serious" collaterals. For internal applications such as gifts, merchandise, interior decorations, social media, etc., depending on the communication purpose, we tried to use the logo with icons inside. The aim is to gently create interactivity with viewers, to show our sense of humor and encouraging creativity.

Circo logos.png
Circo icons.png
Circo color palette 2.png
Circo color palette.png

Supporting color palettes help expanding the way CirCO presents itself. Especially for co-working space services, the energetic and diverse colors will allow better interior, S&M materials adaptations.

86c58971486561.5bcd93645b3a4.jpg
1/1