top of page
Circo mood.png

cirCO

Client

cirCO Co-working Space

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design

Interior decoration

Năm 2017, Jodric cùng  cirCO làm mới bộ nhận diện thương hiệu theo định hướng thân thiện và năng động hơn. Đề bài của chúng tôi là làm sao truyền tải hiệu ứng cộng đồng, nơi cống hiến của cá nhân làm nên sức mạnh tập thể, mà cirCO hướng tới.

cirCO sat with us to refresh their brand identity with a more active, friendlier, and happier feel. Our approach is to bespeak the community spirit — a collective power formed by individuals' dedication — through dynamic, collaborative icons.

8fe0ea71486561.5bc83fe331559.gif
CirCO_Animation 2.gif
Animation.gif

Jodric đề xuất phát triển một hệ thống icon tươi vui, nơi mỗi hình thù đều được tạo thành từ sự kết hợp của những chấm tròn cơ bản. Tinh thần cộng đồng là giá trị và cũng là thử thách lớn nhất dành cho cirCO khi phục vụ khách hàng của mình, những doanh nghiệp trẻ trongcộng đồng khởi nghiệp trẻ và SME.

We come up with an idea to develop a dynamic brand icons system, which emphasizes the collective power formed by individuals' dedication. That's the spirit yet the most significant challenge that cirCO commits to bring to customers, build an active community for SMEs and start-up teams.

CIR_BrandGuide_Master-46.jpg

Logo chính thức được dùng cho biển hiệu, các văn bản hoặc ấn phẩm tạm gọi là "nghiêm túc". Với các ứng dụng nội bộ, quà tặng, trang trí bên trong văn phòng, trên mạng xã hội, tùy dịp mà thay thế bằng các logo có icon bên trong. Mục đích là tạo ra tính tương tác với người xem, nhẹ nhàng, vui vẻ, sáng tạo nhưng trong một khuôn khổ nhất định.

The primary logo is used for signage, documents, or so-called "serious" collaterals. For internal applications such as gifts, merchandise, interior decorations, social media, etc., depending on the communication purpose, we tried to use the logo with icons inside. The aim is to gently create interactivity with viewers, to show our sense of humor, and to encouraging creativity.

Circo logos.png
Circo icons.png
Circo color palette 2.png
Circo color palette.png

Supporting color palettes help expanding the way CirCO presents itself. Especially for co-working space services, the energetic and diverse colors will allow better interior, S&M materials adaptations.

86c58971486561.5bcd93645b3a4.jpg
bottom of page