top of page

Find your ideal customers

Applying our entertaining method to find your ideal customer under 2 hours (or less than 3 rounds of our legendary Gin & Tonic).

Sorry my friend! This show was booked.
Please select other date!
Find your ideal customers
Find your ideal customers

Time & Venue

Sep 11, 2020, 4:00 PM – 6:00 PM

Jodric Studio, 232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Agenda

Buổi thảo luận hôm nay bao gồm các bước sau:

  • Áp dụng một phương pháp đơn giản (bằng những lá bài) để anh chị có thể phân loại các nhóm khách hàng tiềm năng.
  • Hệ thống lại những thông tin chúng ta đang có để vẽ ra một bức tranh tổng thể về nhóm có tiềm năng nhất.
  • Đánh giá lại những điều chúng ta hiểu về khách hàng. Từ đó xác định những việc nên làm tiếp theo để hiểu họ hơn, tìm ra thêm cơ hội bán hàng.

In less than two hours and three rounds of G&T, we will assist you in the following steps:

  • Practice a simple method to identify and categorize the targeted customer groups.
  • Layout the big picture to help you systematize your understanding of the most ideal group.
  • Outline the next steps of what you should do to know more about your customer needs and explore new opportunities.

Share This

bottom of page