top of page
304048861_172958968637724_70943581529407347_n.png

Higuchi Sushi & Grill

Client

Higuchi Sushi & Grill restaurant

Work

Brand identity design

Sales & marketing materials design

Nhà hàng Higuchi Sushi & Grill được thành lập bởi ông Higuchi Hajime (Jimmy), người đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 1997. Năm 2022, Jimmy và con trai của ông - David quyết định mở Higuchi Sushi & Grill và tin tưởng để chúng tôi thiết kế nhận diện thương hiệu cho nhà hàng.

 

Higuchi Sushi & Grill restaurant was founded by Mr Higuchi Hajime (Jimmy), who has proudly served Vietnam since 1997. In 2022, Jimmy and his son - David, reached out to us for their new restaurant's branding. They wish to bring a fresh and modern twist while staying true to the heritage.

Our-client.jpg
HGC_PORT_220913_Presentation.jpg
Presentation copy 4.png

Kamon là biểu tượng đại diện cho một gia đình, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp trong truyền thống Nhật Bản, ra đời từ đầu thế kỷ thứ 8. Nhà hàng Higuchi sử dụng Kamon của gia tộc Tachibana - một loài hoa thuộc họ cam quýt - để đại diện cho nguồn gốc gia đình và phong cách ẩm thực chính thống của họ.

 

Kamon is the traditional Japanese emblem used to decorate and represent a family, an institution or a business. These emblems root in Japanese history back in the early 8th century.

The Higuchi restaurant uses the Tachibana clan Kamon – a citrus flower – to represent their family origin and their commitment to the authenticity of the food.

Presentation copy 6.png
HGC_LogoAnimation_220912.gif
Presentation copy 6_2.jpg
Presentation copy 2.png
Presentation copy 5.png
FB_Banner_01.jpg
FB_Banner_02.png
FB_Avatar_02.png
Artboard 8.png
bottom of page