top of page
Hoa Lam_GUI_120809-8.png

Hoa Lam

Client

Hoa Lam Corporation

Work

Brand identity design

Jodric tham gia xây dựng lại bộ nhận diện khi Tập đoàn Hoa Lâm đang trong bước chuyển mình, mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới. Sau khi nghiên cứu hệ thống hiện có, Jodric đặt ra hai thay đổi cần thiết.

We stepped in to refresh the brand identity at the time Hoa Lam Group marked their renovation — expanding the business into new sectors. Following the study of the existing brand portfolio, we propose two fundamental transformations.

HoaLam_Corporation_BrandIdentity_Mood
Hoa Lam_logo_181016-49.png
Hoa Lam_logo_181016-50.png

Thứ nhất về màu sắc, nhận diện mới của họa Lâm sẽ chuyển sang xanh biển–navy blue, là màu tạo nên cảm giác về một nền tảng vững chắc. Xanh biển sẽ được kết hợp với màu bổ trợ cho nó, đó là đỏ tươi của tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết phát triển. Xanh đỏ kết hợp trên nền sáng tạo nên độ tương phản mạnh, toát ra cảm giác về tính minh bạch, chuyên nghiệp.

First, of the color palette, the upcoming identity of họa Lam will be based on navy blue, which makes the feeling of a solid foundation. In associated with navy blue is its complementary color. Bright red brings the touch of creative spirit and enthusiasm to the overall look and feel. The combination of navy blue and bright red displaying on the white background creates a sharp contrast, exudes a sense of transparency and professionalism.

Thay đổi thứ nhì là Jodric điều chỉnh điểm nhấn của logotype. Thay vì đề xuất một nhận diện họan toàn mới, chúng tôi chọn giải pháp kể tiếp câu chuyện của sự phát triển. Nhấn mạnh sự tiếp nối từ logo đã có từ trước. Nhánh cây nhỏ ban đầu được thay thế bằng hình ảnh cách điệu của thân cây vững vàng với cành lá sum suê. Ba nhánh cây lồng vào nhau biểu hiện cho tinh thần đoàn kết, sự cân bằng và phát triển của tập đoàn.


The second change is Jodric's emphasis on logotype. Instead of proposing an entirely new identity, we choose the approach that focused on the story of emphasizing the continuity of development. Inherited from the previous logotype, the small tree branch was replaced by a detailed illustration of the tree trunk with beautiful foliage. Three interlocking tree branches represent the spirit of solidarity, balance, and development of the corporation.

A8_officeset.png
bottom of page