top of page
HCVN_R22_BI_221209.gif

Home Credit Vietnam
​Brand Refresh 2022

Client

Home Credit Vietnam

Work

Brand refresh identity design

Sales & marketing materials design

Home Credit Vietnam là một thương hiệu năng động, sáng tạo, và thường xuyên làm mới mình. Tiếp nối thành công của chiến dịch Brand Refresh năm trước, Home Credit tiếp tục đổi mới hình ảnh thương hiệu để truyền tải thông điệp và các định hướng phát triển của năm 2022.

 

Home Credit Vietnam is a dynamic, creative, and constantly renewing brand. Following the success of the Brand Refresh campaign last year, Home Credit continues to restate its brand image to convey the message and development orientations of 2022.

Copy of HCVN_R22_Guideline_220908_Print_7.001 copy.jpeg
Text 2.png
Text 1.png

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc mới khi Home Credit Việt Nam đang chuyển mình về mặt công nghệ. Giá trị thương hiệu giờ đây không chỉ ở cảm xúc – "Feeling good" của năm 2021 – mà còn ở những chức năng thực tế  mà khách hàng có thể nhận được thông qua các giải pháp tài chính kỹ thuật số toàn diện.

 

2022 marks a new milestone as Home Credit Vietnam now is technologically transforming. The brand value now is not simply about offering emotional benefits (make customers feel good with their in-hand financial plan) but demonstrate further what functional benefit customers can receive through comprehensive digital finance solutions.

Copy of HCVN_R22_Guideline_220908_Print.013.jpg
Copy of HCVN_R22_Guideline_220908_Print.015.jpeg
HCVN_R22_Red background-19.png
Text-4.png

Pixel là đơn vị nhỏ nhất tạo nên các hình ảnh kỹ thuật số. Thông qua các giải pháp tài chính kỹ thuật số toàn diện, Home Credit Việt Nam đáp ứng từng nhu cầu nhỏ trong bức tranh cuộc sống hằng ngày của khách hàng với tốc độ, hiệu quả và trải nghiệm tốt nhất.​​​​​​​​​

 

Pixels are the smallest units that build up digital images. Through comprehensive digital financing solutions, Home Credit Vietnam fulfills every small piece that make up of customer's life with speed, efficiency, and best experience.​​​​​​​

HCVN_BI_2.jpg
Copy of baseball-cap-mockup-02.png
HCVN_Tote-bag.png
Copy of HCVN_Raincoat.jpg
Copy-of-Lock&Lock_bottle_2.jpg
Copy of Keychain-mockup-06.jpg