top of page
HSBC_Red Weekend_200525-01.png

Red Weekend

Client

HSBC Vietnam

Work

Direct marketing tactical campaigns

Jodric kết hợp cùng HSBC xây dựng chương trình RedWeekend, một nền tảng hợp tác giữa HSBC và các doanh nghiệp thời trang và các dịch vụ nhằm đem lại nhiều tiện ích và ưu đãi mua sắm đặc biệt vào dịp cuối tuần dành cho chủ thẻ tín dụng. RedWeekend đã thành công khi khuyến khích được nhóm khách hàng mang tính dẫn dắt – trendsetter – thay đổi thói quen thanh toán, dần hình thành được giá trị về lifestyle đối với sản phẩm thẻ tín dụng.

Jodric teamed up with the HSBC to come up with the Red Weekend, a new platform which established a network of merchants (shopping, restaurants, cafes, spas, etc.) that provided the special discount to credit card holders over the last weekend of each month. Red Weekend had been successful in encouraging the target group of trendsetters to change their payment habits and to bring lifestyle values to the credit card product.

HSBC Red Weekend_200525-03.png
HSBC Red Weekend C1_RH_02.png
HSBC Red Weekend C1_RH_01.png
HSBC Red Weekend Real.png
HSBC Red Weekend Real 2.png

E-mail & Direct mail campaign

Sau đó, Jodric tiếp tục hợp tác với HSBC thực hiện nhiều chiến dịch marketing bằng email và thư gửi trực tiếp – direct mail – để phổ quát kiến thức về nhiều mảng sản phẩm khác nhau của ngân hàng bán lẻ như thẻ tín dụng, tài khoản cá nhân, hoặc vay tiêu dùng. HSBC chấp nhận chi phí thực hiện khá cao của các chiến dịch direct mail. Ngân hàng đưa ra yêu cầu là mỗi "lá thư" phải tạo ấn tượng đủ mạnh, khiến người nhận mở ra xem. Thay thế cho cách tiếp cận thông thường là các tờ rơi kích thước 1/3 khổ giấy văn phòng A4, mà đa phần sẽ "rơi" thẳng vào thùng rác, Jodric đặt tiêu chí hình ảnh ấn tượng, thông điệp khác lạ lên hàng đầu.

Then, Jodric continued to conduct multiple email marketing and direct mail campaigns to educate the broad spectrum of retail banking products such as credit cards, personal accounts, or consumer loans. HSBC accepted relatively high implementation costs of direct mail campaigns. The bank demanded that each "letter" must be so impressive that the recipient has to open it. The alternative solutions to the predictable trifold flyer approach that would regularly "fly" straight into the trash, Jodric set striking visual, unconventional prototypes and out of the box messages the top of the design evaluation criteria.

RW_200525-09.png

Búp bê matryoshka là hình ảnh tượng trưng cho tính đa chức năng của ngân hàng trực tuyến. Chiến dịch được chạy vào thời điểm ngân hàng trực tuyến là một concept rất mới trên thị trường.

Matryoshka dolls represented the image of the new multi-functional online banking. The campaign was running during the era of online banking was a pioneering concept in the market.

Một thẻ tín dụng thay thế cho gần 300 thẻ thành viên. Một chương trình khuyến khích sử dụng thẻ tín bằng với nhiều ưu đãi giảm giá.

A powerful credit card replaced nearly 300 membership cards. A program that encourages the use of credit cards by providing colossal convenience and notable discount.

HSBC_CC_DM_Showtime_02_180821.png

Thông điệp là một câu hỏi: “13 ngày vui nhất trong năm là ngày nào?” Đây là chiến dịch chuyển đổi khách hàng chỉ sử dụng tài khoản cá nhân để nhận lương mà không có giao dịch. eDM cung cấp thêm thông tin và khuyến khích chủ tài khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác để nhận được nhiều quà tặng và giảm giá.

The message was a question: "What are the 13 happiest days of the year?" This's a conversion campaign that targeted those who used personal accounts to receive paychecks without any other transaction. The direct mails provided more information and encouraged account holders to use other products and services to gain more rewards and discounts.

bottom of page