top of page
062a8d136030637.61f21cea1d1c9.jpg

Kim Xuân
Dental Clinic

Client

Kim Xuân Dental Clinic

Work

Brand identity

Sales & marketing materials design

Kim Xuân Dental Clinic là doanh nghiệp gia đình với hơn 10 năm chuyên khám và điều trị răng. Dù gầy dựng được danh tiếng và sự tin yêu của nhiều thế hệ khách hàng, Kim Xuân gặp không ít khó khăn để kết nối với các gia đình trẻ và hiện đại hơn.

Đáp lại mong muốn nâng cấp và mở rộng chuỗi kinh doanh của chủ phòng khám, Jodric cùng anh chị làm mới hình ảnh thương hiệu với một bộ nhận diện hiện đại  mà vẫn gìn giữ các giá trị tích luỹ lâu năm của gia đình.

 

Kim Xuân Dental Clinic was founded 10 years ago and is currently operated by the son. Though being in the industry for generations, renowned with experience and trust, the owner found the brand drifting away from the young, modern families.

We joint to fuel the owner's vision to refresh and extend the family business with a new identity that celebrates his father's legacy while infusing a hipper and friendlier identity of his own.

4993c4136030637.620f7c0f0176a.png
436224136030637.620f7c0f02856.png
817fe0136030637.620f44c7ca0f4.png

"Kim" tượng trưng cho kỹ thuật, kinh nghiệm. "Xuân" đại diện cho con người, sự thân tình. Hai yếu tố trong tên thương hiệu vốn đã mang ý nghĩa đối lập và hoàn thiện cho nhau. Từ khám phá đó, chúng tôi phát triển nhận diện thương hiệu xoay quanh hai biểu tượng thú vị này để làm rõ concept, cũng là ý tưởng ban đầu của chủ phòng khám về sự tương phản và cân bằng.

 

While working on the concept of  "contrary & balance", we were astounded to recognize what we'd been looking for was already there. "Kim" and "Xuân", standing alone represents contrasting meanings but pairing them together creates a compound effect. The original brand name helps explain the abstract concept better while leaving space for visual interpretation.

KXD_Logo_Color_blue.jpg
KXD_Logo_Color_yellow.jpg
KXD_Logo_Color_pink.jpg
KXD_Logo_Color_purple.jpg
KXD_Color spec.png
KXD_Color secondary.png
c3ee97136030637.620f44c7ca7cd.png
dd8cae136030637.620f44c7cae3a.png
KXD_SC.png
KXD_Thankyou.png
bottom of page