top of page
MB_GetMore_logo_200507-11.png

Get More

Client

Military Bank (MB Bank)

Work

Brand development
Brand identity design
Digital design
Sales & marketing materials design
Advertisment development

Để xây dựng nền tảng marketing hỗ trợ cho sản phẩm thẻ tín dụng của MB, Jodric thực hiện việc đặt tên dịch vụ, đề xuất chiến lược sản phẩm, phát triển các chiến dịch marketing ngắn hạn, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và các ứng dụng hỗ trợ hoạt động quảng bá.

To support a new promotion platform of MB's credit card products, Jodric set to form the product strategy, platform naming, together with tactical marketing campaigns, fully developed the brand guideline and all marketing applications design.

MB_GetMore_logo_200525-11.png
bottom of page