top of page
RMIT_camp_01.png

RMIT Vietnam

Client

RMIT Vietnam

Work

Sales & marketing materials design
Publication design
Advertisment development

Jodric hỗ trợ RMIT Việt Nam nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược định vị và phát triển thương hiệu, marketing trong suốt 3 năm đầu vận hành. Jodric cũng đảm nhận thiết kế và sản xuất toàn bộ tài liệu hỗ trợ tuyển sinh và marketing theo ý tưởng chủ đạo – con chốt. 

Jodric assisted RMIT University Vietnam in brief and monitoring market research, positioning the brand, and developing the Marcom mix in their first three years of operation. We then designed all marketing collaterals for the brand under a united master-concept – the Pawn.

RMIT_camp_Sales&Marketing design

Hình tượng bàn cờ vua đại diện cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Khi một sinh viên chọn trường hay ngành học, họ bắt đầu đi những bước đầu tiên mang tính quyết định. Chỉ những người chơi giỏi mới có thể đưa con Chốt phong Hậu – thể hiện sự thành công của quân mạnh nhất trên bàn cờ.

The chessboard metaphorically represents the importance of decision making in life. When students decide to enter a college or enroll in a major, they are at their first life-changing decision. Similar to playing chess, only the outstanding players can promote a Pawn to the Queen - most powerful piece on the chessboard.

D1_Ad_03.png
D1_Ad_02.png
D1_Ad_01.png
bottom of page