top of page
SenVietnam_BrandIdentity_Cover

Sen

Client

Sen

Work

Brand identity design
Digital design
Sales & marketing materials design
Publication design

Sen là chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia biên đạo & thực hiện của đội ngũ tài năng nhất và là sự phối hợp hài hoà của nhiều thế hệ của Nhà hát Bông Sen như NSND Đỗ Lộc, NSND Phương Bảo, NSƯT Đặng Hùng, NSƯT Vương Linh, NSƯT Nhất Sinh, NSƯT Đinh Linh, NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Xuân Nhung, NSƯT Anh Tấn, nhạc sĩ Nhật Trung, biên đạo múa Trần Ly Ly,...

Professional dance artists and budding talents from Bông Sen Theater were performing alongside pillars of the performing arts such as People's Artist Đỗ Lộc, People's Artist Phương Bảo, Eminent Artist Đặng Hùng, Eminent Artist Vương Linh, Eminent Artist Nhất Sinh, Eminent Artist Đinh Linh, Eminent Artist Tuyết Mai, choreographer Trần Ly Ly,...

SenVietnam_Logo
SEN_logo_01 copy.png

Jodric tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh cho chương trình Sen, ứng dụng vào thiết kế quảng cáo, vé mời, website và trang trí ngoài trời cho chương trình.

Jodric joined to craft the communication theme as well as created the master visual concept to apply across all communication materials and outdoor decoration.

SenVietnam_Performance_Photo
SenVietnam_Performance_Photo
SenVietnam_Performance_Photo
bottom of page