top of page
SYN_Logo_200507-119.png

Synectics

Client

Synectics

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design

Jodric đảm nhiệm việc tạo nên một nhận diện thương hiệu mới, truyền tải các giá trị công nghệ đặc sắc nhất của Synectics qua hệ thống tài liệu truyền thông và ứng dụng điện tử.

Synectics drafted in Jodric to create a new brand identity that reflected its unique technology product across designing of all marketing materials and collaterals.

SYN_Logo_200507-118.png
A6_helmet.png
Synectics_B12_item_01.png
Synectics_B12_BRO_01.png
bottom of page