top of page
C8_Item_03.png

Vina Capital

Client

VinaCapital

Work

Sales & marketing materials design

Jodric thiết kế bộ tài liệu giới thiệu doanh nghiệp và các sản phẩm đầu tư của VinaCapital. Cách tiếp cận của Jodric là dùng thiết kế đơn giản, mạnh mẽ thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và tự tin của đơn vị dẫn đầu thị trường đầu tư tài chính.

We set to develop the introduction kit and other support collaterals. Our approach is to utilize the simple and robust design to demonstrate the professionalism and confidence of the leading financial investment sector.

VSC_01-02.png
C8_Item_01.png
C8_Item_04.png
VinaSecurities_BrandIdentity cover

Vina Securities

VinaSecurities là công ty chứng khoán, thành viên của VinaCapital. Jodric triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu cho VinaSecurities dựa trên nền tảng các yếu tố mà thương hiệu VinaCapital đã xây dựng. Tiếp đó chúng tôi ứng dụng thương hiệu mới vào các thiết kế tài liệu truyền thông & dàn trang cho ấn phẩm chuyên ngành về thông tin về thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư ngoại quốc.

VinaSecurities is a member of VinaCapital. Jodric was in charge of developing a brand identity for VinaSecurities as an extension from the core visual elements from VinaCapital. We also joined to form other communication materials, editorial designs and layout an in-depth study of the Vietnam market for foreign investors.

bottom of page