top of page
VPBank_GoldClub_BrandIdentity_Cover

VPBank Gold Club

Client

VPBank Gold Club

Work

Naming and brand development
Brand identity design
Sales & marketing materials design
Advertisment development

Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm dịch vụ chất lượng và tiết kiệm thời gian của phân khúc trung và cao cấp, VPBank ra mắt Ngân hàng ưu tiên. Jodric chọn truyền đạt giá trị "sang trọng" này bằng yếu tố thị giác — màu sắc.

VPBank launched the priority banking on demand for outstanding and time-saving services in the middle & high-income segments in Vietnam. Taking visuals as an essential factor for effective communication, we make a twist on the color palette to anchor the sense of luxury.

Trong quá trình phát triển tên gọi và nhận diện cho dịch vụ mới, Jodric tiến hành phân tích toàn bộ nhận diện hiện tại của ngân hàng. Về mặt thị giác, chúng tôi đưa ra kết luận là nếu VPBank mong muốn nhóm khách hàng cao cấp ấn tượng với sự khác biệt, tạo dấu ấn về thay đổi chất lượng dịch vụ, thì màu sắc sẽ là yếu tố tiên quyết tạo nên cảm giác "sang trọng". Đi liền sau đó sẽ là cách sử dụng hình ảnh, thiết kế mới, đi ra ngoài quỹ đạo sẵn có của VPBank.

During the process of naming and identity design, Jodric also analyzed the entire bank's current branding practices. From the perspective of communication and visual-wise, we had come to the conclusion that if VPBank expects high-end customers to be impressed by the branding renovation, to emphasize on service quality improvement, the color palette will be the most essential factor to anchor the sense of luxurious. And right after that is the new design and imagery theme which must be out of the orbit of VPBank's original look and feel.

VPBank Gold Club_Ad_01.png
VPGold_logo.png

Jodric đề xuất đi hoàn toàn ra khỏi hai màu cơ bản đỏ và xanh lá của VPBank. Thay thế bằng một màu trầm hơn với tên gọi reflecting pond, màu xanh biển đậm ngã sắc xanh lá. Reflecting pond đem đến cảm giác điềm tĩnh và tinh tế. Một màu "nghiêm túc" giúp truyền đi thông điệp về sự chắc chắn và vững vàng, như lời Leatrice Eiseman – giám đốc Pantone Color Institute.

Jodric proposed to explore entirely out of the two VPBank's primary colors of red and green. Substituted them with a darker shade called Reflecting Pond, a cooling blue with a lot of deep. Reflecting Pond brings calm and sophistication. A "serious" tone helps convey the message of stability and securities, says Leatrice Eiseman, director of the Pantone Color Institute.

VPBank_GoldClub_Card
VPBank_GoldClub_Officeset
VPBank_GoldClub_Gifting
VPBank_GoldClub_Brand Guideline
bottom of page