top of page
Yatch_Covers_02.png

Yacht Magazine

Client

Yacht Magazine

Work

Brand development
Digital design
Sales & marketing materials design
Publication design

Yacht được thiết kế theo phong cách như một cuốn coffee table book, với số lượng và vị trí phát hành hạn chế. Jodric đảm nhiệm việc phát triển chiến lược nội dung, phân phối và bán hàng cho tạp chí này. 

As a "coffee table book" design style, Yacht Managazine's circulation and distribution channels were quite limited. We played a principal role in developing the content, distribution, and sales strategy for the magazine.

Yacht Magazine _ Publication Design

Chúng tôi chịu trách nhiệm xây dựng một nhóm riêng phụ trách biên tập, hiệu đính, dịch thuật cũng như định hướng mỹ thuật, thiết kế và quản lý quá trình in ấn phát hành tạp chí. Không chỉ tập trung vào du thuyền, Yacht còn mở rộng nội dung ra các lĩnh vực lifestyle khác như thiết kế, thời trang, nội thất cao cấp, v.v.

We were responsible for developing a dedicated team for editorial, editing, translation as well as art direction, layout, and monitoring the magazine print production. Not only focusing on yachts, but the monthly magazine also expanded its content to other lifestyle sections such as design, high-end fashion, interior, etc.

Yacht Magazine_Publication Design
Yacht Magazine_Publication Design
Yacht Magazine_Publication Design
bottom of page