XOM_CI_Master_210510-01.jpg
XOM_Coworkingspace_Character
XOM_Coworkingspace_Character
XOM_Coworkingspace_Character
XOM_Coworkingspace_Character

Where should Xóm position?

Xóm Space

Client

Xóm Co-working Space

Work

Brand strategy

Sales & Marketing campaigns

POSM & Merchandising design

Web design

​Social content

Xóm là một co-working space trẻ toạ lạc tại trung tâm Sài Gòn. Xóm đặt nhiều tâm huyết trong việc xây dựng một cộng đồng năng động, tự do và tương hỗ cho các doanh nghiệp trẻ, như một "xóm" đúng nghĩa. Xóm hợp tác cùng Jodric để xây dựng chiến lược thương hiệu, sales & marketing cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Jodric cũng định hướng phong cách giao tiếp và chiến lược nội dung trên mạng xã hội cho Xóm.

Xóm is a young co-working space located in the heart of Saigon. They aspire to build a dynamic, collaborative, and enthusiastic community. Xóm cooperated with Jodric to develop a brand strategy that includes sales & marketing plans for the first sales phase. We also established the content strategy for Xóm on social media.

1

Leader_01.png

What's out there? On the market.

Jodric luôn cần đảm bảo có đủ am hiểu về sản phẩm và thị trường trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào. Sau những trao đổi đầu tiên cùng đội ngũ Xóm, Jodric tiến hành khảo sát địa điểm, phỏng vấn người dùng và thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh để tổng hợp thành một bức tranh cơ bản về thị trường cho thuê văn phòng làm việc tại Sài Gòn. Báo cáo tập trung vào 3 điểm chính: địa điểm, quy mô và loại hình sản phẩm. 

Stepping in any project, we make sure to enlarge our understanding in terms of the product & market. After several initial meetings with Xóm, we conducted a number of market studies, location scoutings, and user interviews to see which competitive landscape Xóm was in. The outcome was a big picture of Saigon's office leasing market, focused on 03 criteria: location, scale, and product types.

Mystery audit criteria
icon_1.png
Location

10km around central business district

icon_2.png
Size

Independent. Not belong to international corporation.

icon_3.png
Product type

Similar, direct competitors (co-working space)

Mystery Audits​ Study Report

MESSAGE
 • No message but "here is another co-working space"

MARKETING 
ACTIVITIES
 • ​​Mostly have no marketing activities running

 • Based solely on co-worker search platform for the exposure.

TONE OF VOICE
 • Neutral, no characteristic.

 • Depends highly on the person in charged of content.

 • In a digital age with too many voice.

S&M, POSM
 • Lack of supporting materials. Only a brief introduction & quotation leaflet.

 • Customers leave with nothing to re-consider, or consult with.

COMMUNITY
ACTIVITIES
 • No community activities. No meaningful connection within the hub.

 • Gathering every 2 weeks for finger foods and chat.

 • No specific target for seminars or workshops.

USERS
 • Likely to use the co-working space as office. Make decision based on price & facilities.

 • Have no plan to target to any specific customer group.

Challenges

Khó khăn ban đầu của dự án là định hình lợi thế cạnh tranh của Xóm trên thị trường. Mô hình chia sẻ văn phòng (co-working space) vốn không còn mới tại Việt Nam. Thị trường này còn tập hợp nhiều cái tên lớn trong nước và quốc tế, chưa kể các loại hình dịch vụ thay thế cũng hết sức đa dạng. Jodric thống kê bức tranh toàn cảnh về giá của đối thủ cạnh tranh lẫn dịch vụ thay thế để thấy rằng giá cả không nên là thế mạnh cạnh tranh của Xóm.

The first and foremost difficulty for Xóm was to decide where to compete. Amidst the hustle co-working space scene, Xóm was neither a pioneer nor a big player. Not to mention the alternative services are diverse. To find a spot to stand along, Xóm needs to clearly decide their competitive advantages. We made a general pricing comparison for Xóm to prove them pricing should not be the competing point.

Price comparison among alternatives.

Unit: million VND/sqm

< 5 people

5-10 people

10-15 people

Data was collected on officesaigon.vn and propzy.vn.

Last update on Feb 2019.

Who will work in Xóm?

2

Solutions

Với quy mô đặc biệt của của mình, Jodric đề xuất Xóm tập trung vào các vào giải pháp đem lại nhiều giá trị, đánh vào insight (nhu cầu tiềm ẩn) của khách hàng mục tiêu và ưu tiên việc xây dựng một cộng đồng chất lượng. Để làm được điều đó, việc tiếp theo là xác định ai là khách hàng của Xóm. Và nhu cầu của họ là gì?

Instead of competing in pricing, Xóm should focus on the valued solutions for their target customer according to their real insight, and prioritize to build a quality community. The next step is to determine who are Xóm's customers, and what are their needs?

XOM_TA_1.png
XOM_TA_2.png
XOM_TA_3.png

Co-working space target audience outline

Who should Xóm focus on?

Jodric đề nghị Xóm tập trung vào một nhóm đối tượng chính mà Xóm có thể mang lại nhiều giá trị nhất cho nhóm này dựa trên tiềm lực của mình. Đại diện cho những nhân tố cốt lõi trong cộng đồng mà Xóm muốn xây dựng. Đó là những doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn trưởng thành và ổn định. 

Jodric suggested Xóm focus on one main target audience whom Xóm can bring the most values with their potentials. The profile also matches the core elements in the community Xóm thrived on.  They should be businesses that have entered the stage of maturity and stability. 

Tone of voice & Characters

Tone of voice

Mỗi nhóm người nghe phù hợp với một phong cách nói chuyện khác nhau. Xóm cần xác định mình muốn giao tiếp với ai trước khi trả lời câu hỏi nên giao tiếp thế nào. Đối tượng giao tiếp của Xóm sẽ là một nhóm lớn hơn bao gồm cả anh Bình, những người chia sẻ cùng giá trị và phù hợp để gia nhập cộng đồng Xóm. Họ là thế  hệ millennials yêu thích sáng tạo, hứng thú với những công việc mang tính thử thách và khát khao đóng góp cho cộng đồng.

Each tone of voice choice will speak to a different group of audience. Instead of wondering how Xóm should sound like, Xóm rather answers to whom they want to appeal. The target audience is not limited to Mr. Bình, but a larger group. They are the late millennials interested in creative ideas, value diversity, like challenging work and thrive on contribution to their communities.

3

productive.png

Characters

Về bản chất, "xóm" là một cộng đồng nhỏ. Vì vậy, Xóm trên mạng xã hội không phải là một cá thể, mà là một nhóm người. Từ bộ nhận diện thương hiệu và key visual đã có, Jodric phát triển một nhóm nhân vật đại diện cho các cá tính đa dang. Họ có sở thích và tính cách khác biệt, chuyên môn và mối quan tâm cũng khác nhau. Các chủ đề Xóm muốn truyền đạt được đan cài trong câu chuyện và đoạn hội thoại của các nhân vật trong Xóm. 

"Xóm" itself, is a small group of people. Presenting on social media, Xóm won't be an individual representing the whole group, but a group of distinctive people, who have an equal chance to share their opinions. Based on the existing CI & Key visual, Jodric developed a set of characters. They represent distinctive yet familiar personalities in any group. Each character can share their unique preferences, concerns, or contribute a perspective over one mutual issue.  Xóm' social topic will be expressed through their daily conversations and opinions. 

Website, POSM & Merchandising

Screen%20Shot%202020-07-15%20at%2013.26_
Screen Shot 2020-07-16 at 18.12.32.png

Facebook posts

The Boss

​Professional
 • Goal oriented. Focus.

 • Punctual.

 • Logic.

 • Obsessed with efficiency

 • Nonstop discovering and challenging new working tools and methodology

Personal
 • ​Book worm

 • Tech, apps

 • ​Heath-conscious

 • Inseparable: sunglasses   and hi-tech devices.

Leader_01.png
Leader_02.png
Leader_03.png

4

Communicator_02.png
XOM_Coworkingspace_BrandIdentity_Cover
XOM_Coworkingspace_Saleskit
XOM_Coworkingspace_Adaptation
XOM_Coworkingspace_Adaptation
1/1
XOM_Coworkingspace_Adaptation_Raincoat
XOM_Coworkingspace_Adaptation_Raincoat
XOM_Coworkingspace_Adaptation
XOM_Coworkingspace_Adaptation
1/1
XOM_CI_Mug_02_200420.jpg
XOM_Coaster_02.jpg
XOM_Notebook-Mock-up.jpg
XOM_Notebook-Mock-up_5.png
XOM_Notebook-Mock-up_2.png
XOM_Coworkingspace_Adaptation_Totebag
1/1